وبلاگ

  مهلت ارسال آثار : تا 15 بهمن ماه
  کلیه محصولات فرهنگی ،هنری، فضای مجازی ،تولیدات فرهنگی ،مکتوبات، سرگرمی و اردوهایی که به صورت آتش به اختیاردر سطح کشور تولید شده است و تحت حمایت هیچ ارگان و سازمانی نبوده اند میتوانند در این جشنواره شرکت کنند.

  آدرس:

  تهران ، خیابان مطهری روبه روی یوسفیان سازمان بسیج شهرداری

  شماره تماس:

  02188446481

  ایمیل:

  farhangi.basij110@gmail.com

  سبد خرید

  تصویر ثابت