ارسال آثار

زمان باقی مانده جهت ارسال آثار

%Dروز %Hساعت %Mدقیقه %Sثانیه‌

لطفا توجه داشته باشید امکان ارسال آثار با حجم بیشتر از 30mb امکان پذیر نخواهد بود

لذا آثاری که حجم آن ها بیش از این مقدار می باشد باید جهت شرکت در جشنواره آثار خود را به آدرس :

تهران ، خیابان مطهری روبه روی یوسفیان سازمان بسیج شهرداری

ارسال فرمایید، همچنین جهت هماهنگی بیشتر می توانید با شماره تلفن 02188446481 در ارتباط باشید.

لازم به ذکر است آثاری که بیش از یک نفر شرکت کننده دارد بایستی در فرم در قسمت نام، فرد اول عنوان شود و در قسمت توضیحات سایر نفرات را معرفی فرمایید.

بعد از پایان مهلت ارسال آثار که 16 بهمن می باشد، هیچ اثری جهت داوری پذیرفته نخواهد شد.

  مهلت ارسال آثار : تا 15 بهمن ماه
  کلیه محصولات فرهنگی ،هنری، فضای مجازی ،تولیدات فرهنگی ،مکتوبات، سرگرمی و اردوهایی که به صورت آتش به اختیاردر سطح کشور تولید شده است و تحت حمایت هیچ ارگان و سازمانی نبوده اند میتوانند در این جشنواره شرکت کنند.

  آدرس:

  تهران ، خیابان مطهری روبه روی یوسفیان سازمان بسیج شهرداری

  شماره تماس:

  02188446481

  ایمیل:

  farhangi.basij110@gmail.com

  سبد خرید

  تصویر ثابت